RSS Feed
Baza znanja : SIT > FAQ
Nije, jeftini međunarodni razgovori su mogući i bez Internet veze, pozivanjem SiT telefonskog broja 0800 192123 sa fiksnog telefona.
Da, samo uz uključenu kompresiju glasa. SiT podržava G729 protokol za kompresiju glasa koji radi i preko 28Kbps veze (brzina analognog modema). Ukoliko koristite SiT Web phone izaberite opcije, pa u "Connection type" selektujte "Dial-up".
Sada jeste. Legalnost se odnosi na mogućnost pružanja usluge, a ne na samu tehnologiju. Dozvola koju ima Orion telekom omogućava pružanje usluge prenosa govora putem Interneta. Pre januara 2009. godine ovakve javne usluge nisu bile legalne što se naro...
Ne, Orion telekom kartice imaju trajnu važnost, mogu se iskoristiti do kraja bez vremenskog ograničenja. Važnost kartice i vaučera nije ograničena bez obzira da li su kartica (vaučer) aktivirani ili ne.
Kao korisnik Internet SiT usluge možete vršiti pozive sa fiksnog telefona i bez SiT kartice,dok SIT nije dostupan putem mobilnog telefona. Dodajte brojeve vaših telefona u listu autorizovanih telefona preko sit.oriontelekom.rs korisničkog portala. Pozo...
Da, ali se ovo ne proporučuje. Cena poziva iz SiT mreže je trenutno viša nego cena poziva unutar mreža nacionalni operatora. Tehnički ovakvi pozivi se realizuju preko inostranstva, pa kvalitet zavisi od međunarodnih veza.
Da, SiT preko Interneta možete koristiti bilo odakle imate Internet vezu, pa i iz inostranstva ili sa notebook računara sa bežičnim Internetom. Za vezu možete koristiti SiT Web phone, IP telefon ili neki Softphone program.
Po pravilu ne! Do seckanja može doći usled opterećene Internet veze. Ukoliko sumnjate na problem okrenite Orion telekom broj podrške (broj) sa SiT telefona i besplatno proverite kvalitet vaše veze do SiT sistema. Neki VoIP provajderi imaju problema...
Da. Orion telekom garantuje univerzalnu upotrebu za sve Orion telekom i SezamPro „greb-greb" kartice i sve Orion telekom vaučere sa bankomata i elektronskih dopuna.
Ne. SiT usluga je nezavisna od usluge Internet pristupa koju pruža Orion telekom.
Ako koristite SiT sa fiksnog telefona morate prvo da se prijavite PIN kodom. Za SiT preko Interneta željeni broj se bira direktno. Međunarodni broj pozivate birajući 00, zatim oznaku zemlje, potom oznaku mreže ili grada i na kraju broj telefona. Na prim...
Orion telekom kartice se mogu nadovezivati. Kredit na kartici dopunjavate kodom "*2", posle koga unosite PIN sa nove kartice. Na ovaj način možete trajno zadržati svoj PIN i dopunjavati ga po potrebi.Ova mogućnost je posebno zgodna ukoliko koristite skrać...
SiT sistem podržava skraćenu prijavu tako što može da zapamti broj telefona (fiksni ili mobilni) sa koga ste pozvali SiT i poveže ga sa vašim PIN-om. Pri sledećem pozivu ne morate unositi PIN! Broj pamtite unosom koda "*6". Ovu vezu možete obrisatu unos...
Tokom jednog poziva SiT sistema možete da obavite više razgovora. Razgovor u toku prekidate sa "##" (tonskim biranjem), posle čega možete da birate broj sledećeg sagovornika. Ako je broj koji pozivate zauzet možete ponoviti poziv komandnim kodom "*0"....
SiT preko Interneta funkcioniše po pri-pejd sistemu. Detaljan listing izvršenih poziva sa cenom svakog poziva možete videti na sit.oriontelekom.rs korisničkom portalu. Cenu za željenu destinaciju možete da proverite pre poziva na Orion telekom sajtu.
Telefonski razgovor preko SiT-a u punom kvalitetu troši oko 90Kbps neto Internet linka. To znači da je preporučena širokopojasna veza "upload" brzine 128Kbps. Više istovremenih SiT razgovora zahtevaju višestruku brzinu veze.
Vezom preko Interneta SiT je nezavistan od javne telefonske infrastrukture. Izbegavate troškove lokalnog poziva SiT telefonskog broja i pojednostavljujete proceduru pozivanja.
U odnosu na Skype i slična Internet rešenja Orion telekom SiT ima značajnih prednosti. Upotreba je jednostavnija i prilagođena korisnicima u Srbiji, SiT telefonskom karticom ne zahteva Internet vezu, a SiT varijanta preko Interneta ne zahteva specijalni...
"IP" telefon je uređaj koji omogućava telefoniranje preko Interneta tako što govorne telefonske signale pretvara u podatke za prenos preko mreže. IP telefon može biti hardverski (uključuje se u računarski mrežu - npr. u ADSL ruter) ili softverski (progr...
PIN je tajni kod (lozinka) za pristup SiT usluzi običnim telefonom, može se naći na SiT karticama, vaučerima sa bankomata ili kao trajni PIN.
SiT Web telefon je deo sit.oriontelekom.rs korisničkog portala koji omogućava SiT preko Interneta bez opreme i bez dodatnog softvera. Za korišćenje SiT Web telefona preporučujemo najnoviji Internet Explorer. Potrebno je omogućiti popup (iskačuće prozore...
SiT je usluga jeftinog međunarodnog telefoniranja. SiT se bazira na modernim Internet komuniakcijama, može koristiti na više načina i omogućava puni kvalitet razgovora uz niže troškove.
SoftPhone je naziv za softverski telefon - program koji se izvršava na računaru (desktop, laptop, PDA) i omogućava funkcionalnost IP telefona. Orion telekom preporučuje ZoIPer i X-Lite softverske telefone. Napredni modeli Nokia mobilnih telefona imaju...
VoIP (Voice over IP) je skup tehničkih protokola za prenos govora preko Interneta. VoIP je i opšti naziv za sve tehnologije i usluge koje se baziraju na ovim protokolima.
Komandni kodovi su način da iskoritite napredne mogućnost SiT platforme. Kod unosite posle prijavljivanja, a pre biranja broja sagovornika. "*0" - Ponovljeni poziv "*1" - Stanje kredita "*2" - Dopuna kredita "*6" - Zapamti moj broj za skraćenu prija...
Orion telekom vaučeri su mogu kupiti na bankomatima banke Intesa i Komercijalne banke, i kao elektronske dopune. Funkcionalnost vaučera je ista kao i funkcionalnost SiT kartice. Tajni broj sa vaučera se može koristiti kao PIN (lozinka) za SiT poziv il...
Korisnična zona Orion Telekoma